Захист від оксидативного стресу

Одним з факторів, що знижують чоловічу фертильність, вважається гіперпродукція активних форм кисню (АФК): озону, вільних радикалів, перекису водню. В невеликих кількостях АФК необхідні для нормальної регуляції функції сперматозоїдів, їх гіперактивації і акросомальної реакції. Але надлишкова продукція АФК призводить до пошкодження мембрани сперматозоїдів, зниженню їх рухомості та порушенню здібності до запліднення. Крім того, АФК безпосередньо пошкоджують ДНК хромосом і викликають апоптоз сперматозоїдів, що призводить до безпліддя.

Дисбаланс между ускорением свободнорадикального окисления, вызываемого АФК, и активностью защитной антиокислительной системы организма называется оксидативным стрессом

Под влиянием антиоксидантов (селен, карнитин) снижается интенсивность свободнорадикального окисления и стимулируется антиокислительная защита.

Исследование M.Morbat et al. демонстрирует существенное улучшение параметров спермы после применения селена – повышение подвижности сперматозоидов на 56,3%, увеличение количества морфологически нормальных форм сперматозоидов на 17%.