S.Micic et al., Double‐blind, randomised, placebo‐controlled trial on the effect of L‐carnitine and L‐acetylcarnitine on sperm parameters in men with idiopathic oligoasthenozoospermia. Andrologia. Volume 51, Issue 6, July 2019.

(Подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження впливу L-карнітину та L-ацетилкарнітину на показники сперми у чоловіків з ідіопатичною олігоастенозооспермією) – Дослідження підтверджує позитивний вплив похідних карнітину на прогресуючу рухомість і життєздатність сперматозоїдів.


Sanagooa et al., Effect of Tribulus terrestris L. on sperm parameters in men with idiopathic infertility: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine 42 (2019) 95–103.

(Вплив Трібулус терестріс на параметри сперми чоловіків з ідіопатичним безпліддям. Систематичний огляд).